Τι είναι το Doctype

Τι είναι το DOCTYPE και γιατί θεωρείται απαραίτητο

Στο θέμα αυτό, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω όσο πιο αναλυτικά γίνεται, τι είναι το DOCTYPE και γιατί θεωρείται απαραίτητο σε μία ιστοσελίδα. Αρχικά να σας πω, ότι η ετικέτα <DOCTYPE> είναι απαραίτητη σε κάθε HTML και XHTML έγγραφο αν και δεν είναι μέρος του κώδικα τους. Η ετικέτα αυτή, είναι υπεύθυνη έτσι ώστε να ορίζει τον τύπο του εγγράφου, το DTD δηλαδή όπως θα το συναντήσετε πολλές φορές σε αυτόν τον “χώρο” , που σύμφωνα με την επίσιμη αγγλική ορολογία, σημαίνει Document[D] Type[T] Definition[D]. Πιο απλά, είναι μία γραμμή κώδικα που τοποθετείται στο πάνω μέρος του κάθε HMTL αρχείου της ιστοσελίδας σας το οποίο ενημερώνει το W3C validator ποιά έκδοση (X)HTML χρησιμοποιείτε. Το DOCTYPE είναι απαραίτητο να υπάρχει στο αρχείο σας για τους εξής λόγους:

  1. Εγγυάται σωστό render στα προγράμματα πλοήγησης του διαδικτύου ή αλλιώς περιηγητές(browsers),
  2. Χωρίς αυτό δεν μπορεί η ιστοσελίδα σας να είναι valid W3C.
  3. Με την έλλειψη ή με λανθασμένο DOCTYPE οι browsers διαβάζουν τον κώδικα της ιστοσελίδας σας ως παλαίο και λανθασμένο, κάτι το οποίο δεν βοηθάει ούτε στην προώθηση των σελιδών μέσω της χρήσης των μηχανών αναζήτης(π.χ. Google, Yahoo, Altavista) αλλά ούτε και στην δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων, καθώς ο λανθασμένος κώδικας μειώνει την αξιοπιστία και την φήμη του δημιουργού.

Τα τρία είδη DOCTYPE που υπάρχουν είναι τα εξής:

  • STRICT
  • TRANSITIONAL
  • FRAMESET

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε…

1. XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
… όταν θέλουμε να τηρήσουμε πραγματικά τους κανόνες του προτύπου της XHTML 1.0.
Σε αυτόν τον τύπο εγγράφων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες XHTML αλλά και κώδικα CSS σύμφωνα με το πρότυπο της XHTML 1.0.
Επίσης σε αυτό το DTD δεν θα πρέπει να έχουμε ετικέτες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από το πρότυπο της HTML 4.01

2. XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
… όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο έγγραφο μας και ετικέτες που έχουν αποκλειστεί από το πρότυπο της HTML 4.01, όπως είναι οι <font>, <cite> κτλ.

3. XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”>
… όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε frames (πλαίσια) τα οποία δεν τα συνιστά το πρότυπο της XHTML 1.0
Τέλος, οι λόγοι για τους οποίους είναι καλό να χρησιμοποιούμε DOCTYPE είναι οι εξής:
  • είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας σας που θα δημιουργήσετε·
  • και τέλος, διορθώνει λανθασμένα σημεία του κώδικα και σας δίνει καλύτερο έλεγχο της σύνταξης του HTML και του CSS αρχείου σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × 3 =